Kultur for børn


Fordi børn skal have mulighed for:

- kultur i øjenhøjde på egne præmisser og niveau
- at møde verden på kunstens præmisser
- at opnå ny viden og opleve verden på ny
- at opnå nye kompetencer
- at se sig selv på en anden måde

Kultur med børn


Fordi børn får mulighed for:
- at være sammen med voksne på børnenes præmisser
- at møde anerkendelse
- at bliver vist nye veje
- at indgå i en vigtig proces, der udfordrer fantasi og kreativitet

Kultur af børn


Fordi børn får:
- anerkendelse for deres tankesæt og handlemønstre
- stemme og sætter spor
- Styrket deres demokratiske opfattelse
- Styrker deres personlige udvikling