Archive for kulturpolitik

Sæt dit præg på kulturpolitiken

I forbindelse med udviklingen af en ny kulturpolitik i Næstved Kommune, inviteres alle interesserede til

Dialogmøde den 6. juni 2016, kl. 18.00.

Er du engageret i kunst og kultur? Så er der brug for dine erfaringer og ideer – både som borger og kulturaktør. Her kan du give dine politikere inspirationen der skal udmunde i en ny kulturpolitik.

Program:
18.00 Velkomst ved Linda Frederiksen (formand for Kulturudvalget)

18.05 Introduktion til workshops med Kulturudvalgets medlemmer

18.10 Workshop i dialog (med kaffe og kage)

  • De gode kulturoplevelser i Næstved Kommune?
  • Har alle glæde af kulturen, kan flere deltage?
  • Udnytter vi mulighederne for samarbejde optimalt?
  • Hvad kan vi blive bedre til?

19.25 Information om den videre proces med at udvikle en ny kulturpolitik.

19.30 Tak for i dag.

Tilmelding på www.naestved.dk/nykultur
Mødet foregår i Aktivitets- og medborgerhuset ”Kroen” i Glumsø.

MærkKulturen