Musisk Naturbase

Lyt til naturen og spil med

Historien bag Musisk Naturbasmnb-01
Musisk Naturbase består af en hytte og skulpturer skabt af kunstnerne Till Junkel og Sine Lewis. Basens lydskulpturer er lavet til at blive brugt. Prøv om du kan lave din egen melodi, eller måske du kan efterligne en af naturens mange lyde? Den Musiske Naturbase er resultatet af et samarbejde mellem Næstved Musik- og Kulturskole, Naturvejlederne og Børnekulturhuset i Næstved Kommune, samt Rønnebæksholm.

Kulturen i naturen på Rønnebæksholm
Musik og natur spiller store roller i historien om Rønnebæksholm. N.F.S. Grundtvig har skrevet digte og salmer til sin store kærlighed Marie Toft, fruen på Rønnebæksholm, og Marie elskede selv at færdes i skovene omkring godset, hvor hun blandt andet bestemte hvilke træer, der skulle fældes og hvilke, der skulle blive.
Den allerførste gang Marie viste Grundtvig sin kærlighed var endda i skovene her. Det fortæller Grundtvig i sit digt ”De frelste Bøge – Til min egen Fru Marie paa hendes Aarsdag, 1852”, det begynder sådan:
Hvor jeg hist i Skytte-Skoven
Om din Kjærlighed fik Nys,
Hvor vi under Himmel aaben,
Tog og gav det første Kys,
Haand i Haand vi gik forleden,
Som i Paradis her neden
Vandres kan med Gud endnu.

Naturbase-projektet
Naturbaserne i Næstved er unikke projekter og består foruden Den Musiske Naturbase af ni lokale baser samt af en mobil Naturbase. Baserne er udgangs-punkt for oplevelser i og formidling af naturen i Næstved Kommune. Læs mere om projektet, de øvrige baser samt muligheden for forløb for skoler og børnehaver med en naturvejleder på www.naturbaser.dk.
Musisk Naturbase blev indviet i forbindelse med Næstved Børnekulturfestival 2014 Kultur – Naturligvis, er blevet til med støtte fra Nordea-fonden og Næstved Kommune.

Undervisningsmateriale til Musisk Naturbase kan downloades via www.naessi.dk, efterår 2014.

baggrundtilblivelse Her kan du læse om tilblivelsen af Musisk Naturbase

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Her kan du læse om indvielsen af den musiske naturbase.

 

 

 

Læs om projektets tilblivelse