Information

Hjemmesiden www.næssi.dk og facebooksiden Næssi – Børnekultur i Næstved drives af Børnekulturhuset i Næstved.

Hvad er Børnekulturhuset
Børnekulturhuset er et tilbud til alle børn i Næstved Kommune.

Hvad er formålet med Børnekulturhuset
Det er kulturhusets formål at skabe et målrettet tilbud til børn og medarbejdere på dagpasningsområdet for de 0-10 årige børn.

Tilbuddet hviler på følgende fire grundpiller indenfor det kultur/æstetiske område:
– Evnen til at vælge (kulturelt demokrati)
– Evnen til at opleve, forstå og skabe (kulturel kompetence)
– Evnen til at søge det ypperste (kulturel kvalitet)
– Evnen til åbenhed og rummelighed (kulturel mangfoldighed)

Det vil sige et målrettet tilbud om aktiviteter, projekter, leg og fordybelse til både børn og medarbejdere. Børnekulturhuset skal bidrage til at børns møde med kulturen bliver mangfoldigt, samt være et sted hvor børn og voksne har mulighed for at udvikle egen kulturel kompetence, møde kultur, kunst og æstetik.

Derfor lægger vi vægt på, at børn og medarbejdere kan møde mange forskellige udtryksformer, at der er tid til at udforske og fordybe sig, således at man får mulighed for at sætte fingeraftryk, samt få en fornemmelse af, at egen aktivitet og deltagelse sætter spor i omgivelserne.
Den målrettede indsats skal medvirke til at udvikle og fastholde den kultur/æstetiske dimension i det pædagogiske arbejde, som en vigtig del af børns dannelse.

Det pædagogiske udgangspunkt for Børnekulturhuset
Vores pædagogiske udgangspunkt er Næstved Kommunes børne-/unge politik og det fælles arbejds- og værdigrundlag, som er vedtaget af Næstved byråd.

Børnekulturhusets opbygning
Børnekulturhuset er organisatorisk placeret under Kultur- og Fritidsområdet.

Samarbejdspartnere
Børnekulturhuset samarbejder med hele børn/ungeområdet, som har relation til det kulturelle område. Ligeledes indgår huset i det kulturelle netværk, der er etableret i Næstved Kommune. På den måde er vi med til at sikre en koordinering af de kulturelle aktiviteter i byen, men kulturhuset er også et rum for inspiration og udvikling af området, som vi har megen glæde af.

Hvem kan bruge Børnekulturhuset
Når der ikke finder kurser eller andre aktiviteter sted, er det muligt for institutioner /skoler / Sfoer og klubber at bruge Børnekulturhuset til egne projekter der kræver god plads, til mødevirksomhed, store forældremøder, foredragsaftener etc.

Form og indhold
Når vi holder kurser i Børnekulturhuset lægger vi stor vægt på, at det er et sted for både børn, unge og medarbejdere. Vi arbejder målrettet med at kvalificere de voksne der er omkring børnene, for på den måde at styrke udviklingen af børns fantasi og kreativitet.

Oftest vil kurserne være bygget op i tre faser:
1. fase er en teoretisk/praksis indføring for det kommende kursus for medarbejderne.
2. fase er børn og voksne på kursus sammen, og her arbejdes i praksis – gerne som workshop.
Som regel er der plads til 5-6 grupper/institutioner, som består af 1 pædagog og 4-6 børn.
3. fase er evaluering og opsamling med pædagogerne – det er vigtigt for os at vide, hvordan det virker i praksis.

Vi afholder også workshops over forskellige temaer, hvor børnene får mulighed for at prøve sig selv af.
Derudover giver vi mere målrettede tilbud om aktiviteter i Børnekulturfestivalen, hvor vi laver kunstværksteder og indretter café i Multisalen. Endelig har vi åbent det meste af december måned, hvor kommunens institutioner besøger kulturhusets julestue.

Børneteater
Børnekulturhuset er med i Teaterudvalget for dagplejen, daginstitutioner og SFO’er i Næstved Kommune. Herigennem får børnene et naturligt forhold til at benytte stedet.