Projektet Musisk Naturbase

Næstved får Danmarks første musiske naturbase
Naturbasen bliver et sted, hvor man får mulighed for at gå på nye opdagelser i naturen. Her kan forskellige installationer sættes i bevægelse. Det kan være trommetræer, klavertrappe eller marimba udført af professionelle kunstnere.

Siden 2010 har Næstved Kommunes Musik- og Kulturskole i samarbejde med Børnekulturkonsulent Lis Olsen arbejdet på ideen om at lave en musisk naturbase.

Med støtte fra Nordea-fonden kan målet nu realiseres: At skabe et sted, hvor natur og kultur går hånd i hånd, et sted for oplevelse og lyde i naturen.

Det var nærliggende, at den skulle ligge i forbindelse med det nye skovrejsningsprojekt i det vilde område i parken på Rønnebæksholm.

”Her er det muligt at frembringe naturens egne lyde ved hjælp at musiske naturinstallationer, der tager afsæt i kunstgenren Land Art, ” forklarer Lis Olsen.

”Naturbasen spiller sammen med kunsten, som i forvejen har en særlig plads på Rønnebæksholm”.

Kunst og musik kombineres med naturoplevelsermnb rbh
Nordea-fonden støtter projektet med 270.000 kr.

”Det er sjovt og nytænkende at kombinere kunst og musik med naturoplevelser. Vi håber, at naturbasen motiverer skoler, institutioner og børnefamilier til at gå opdagelse i naturen,” siger Ulla Björnsson, sekretariatschef i Nordea-fonden, som støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Fonden har bl.a. støttet natur- og friluftsstien Fodsporet.

Danmarks første musiske naturbase udvikles i tæt samarbejde mellem både design- og landskabsingeniørstuderende samt udvalgte kunstnere. Arbejdet går i gang til august, hvorefter arbejdsgruppen for den musiske naturbase vil udvælge et eller flere forslag. De vil efterfølgende blive produceret af kunstnerne.

 

Man kan følge projektet løbende på institutionernes hjemmesider, www.næssi.dk og ’Næssi – Børnekultur i Næstved’s facebook-side.

Efter planen vil den musiske naturbase stå færdig og klar til at blive taget i brug i forbindelse med Børnekulturfestivalen 2014.

mnb-01

NordeaFonden_Primært_Logo_payoff

_______________________________________________________________________________________

Afholdte aktiviteter:

31. august 2013: Inspirationsdag på Rønnebæksholm
Til inspirationsdagen var flere fagpersoner inviteret som oplægsholdere og gæster til at bidrage til en fælles forståelsesramme for kunstnere og arbejdsgruppe. Efter oplæg og præsentation af projektets produktkrav fra Lis Olsen, fortalte følgende inviterede oplægsholdere;

• Skovfoged Anders Walther Hansen, Naturstyrelsen Storstrøm om sikkerhedsregler og inspiration.
• Hans Christian Bisschop Mogensen, idemand bag Odsherred lydpark fra Odsherred Musikskole om klang, tone og materialevalg.
• Kunstnerparret Sine Lewis og Till Junkel, der er udvalgt som kunstnere på projektet, om Land Art og skulpturer i landskabet.

Herefter fulgte en åben workshop hvor de tilstedeværende sammen kunne komme med input til det kommende arbejde.
Foruden projektets frivillige repræsenterede de øvrige tilstedeværende Rønnebæksholm Kunstcenter, Børnekulturhuset, Center for Uddannelse og Næstved Vej og Park.

Dette blev samlet til et fælles afsæt for kunstnernes følgende skitsearbejde, ved det efterfølgende arbejdsgruppemøde.

friserMNB-02

___________________________________________________________________________

29. oktober 2013: Præsentation af råskitser
Præsentationen var en samling af kunstnernes tanker om hvad lyd er, og hvor den kunne sidde i en skulptur. De præsenterede vha. skitser, modeller og lydoptagelser, og kunne fortælle at de skulpturer der skulle laves i træ ville blive skabt af sammenboltede planker og bjælker.

Lyden vil blive frembragt vha. slag og stryg og arbejde med instrumentprincipper- og typerne; tongue-drums, hank-drums, guiroer og sten med huller.
Til den musiske naturbase vil være en hytte der er formgivet ud fra et princip om forløb lig et klavers tangenter.

frisepraes-03

___________________________________________________________________________

1. november 2013: Fælles besigtigelsestur på området
Arbejdsgruppen og kunstnerne arrangerede fælles besigtigelsestur til Rønnebæksholm, hvor der kunne snakkes placeringer, bundforhold, retning for hyttens indgang og generelt se på området.

friserMNB-01

___________________________________________________________________________

17. december 2013: Præsentation af færdige modeller.
Till og Sine kunne fremvise en skalamodel af projektet. Dette indeholdt: én hytte, samt seks forskellige skulpturer.

Værkerne består af to trommesten; en der ligger ned med en udgravet klangkasse under, og en fritstående med sideværts huller. En guiro. En cirkulær ’bold’ med flere trommer på. Tankdrums indlejret i træfigurer, og trommer bestående af lægter. Til sammenligning, kan det nævnes at guiroen fjernest i billedet er 2,5 meter lang.

Byggesagsbehandler Jesper Møller var med på sidelinjen og kunne fortælle om ansøgningsprocessen med byggetilladelsen, samt det materiale der kræves ved ansøgning. Dette materiale modtog arbejdsgruppen d. 22. december, og kunne starte det nye år med at sende ansøgningen afsted.

foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

25. maj 2014: Indvielse af Musisk Naturbase.

Endelig oprandt dagen for indvielsen af Musisk Naturbase på Rønnebæksholm.

Indvielsen bød til taler, dejligt vejr, en masse musik og lidt til ganen til alle de mange interesserede fremmødte. Borgmester i Næstved Kommune Carsten Rasmussen klippede snoren til basens fortællehytte og kunstværker, og sendte den på vejen med et par strofer fra Grundtvig.

Det musikalske program bød først på @vantGarden der satte gang i festen, derefter optrådte Næstved Musik- og Kulturskoles “Fensmark Tæskehold”(der trods navnet er en ganske fredelig slagtøjsgruppe), Bent Kværndrup optrådte med et børnekor samlet fra Rønnebæk Skole, og til sidst optrådte den vanvittigt dygtige percussionist Thomas Sandberg. Thomas Sandberg sampler rytmer sammen fra lyden af det han har for hånden.

Thomas Sandberg havde knap slået den sidste tone an, før end publikum ikke længere kunne holde sig fra selv at prøve kræfter med den musiske naturbases lydkunstværker.

Lyden lød over birketoppene, og vil også gøre det når du kommer og lader dig forundre af de lyde naturen giver os.