Kursus A:
Leg, lyd og fortælling

21. januar, 28. januar, 31. januar 25. februar, 4. marts, 11 marts

Kursus A, Leg, lyd og fortælling, udbydes kun til personale, der allerede har deltaget i kursus B, Musik, leg og bevægelse, i 2020.

Det er målet, at de kursister, der i 2020 deltog i kursus B, gennemfører både kursus A og kursus C i løbet af 2022.

Det anbefales fortsat at tilmelde to medarbejdere fra vuggestuen og to deltagere fra børnehaven.

Der vil i 2023 blive åbnet op for nye hold til den samlede kursusrække i projekt Små Fødder – Kursus A, B og C.


Om kursus A: Leg, lyd og fortælling
Kurset giver deltagerne en større teoretisk viden om de 1-4-åriges kognitive og sansemotoriske udvikling. Deltagerne får desuden konkrete redskaber til at skabe legende og sanselige lydfortællinger sammen med børn.

Kurset giver bl.a. svar på:

  • Hvordan skabes sanselige, magiske og legende fortællinger med særlig fokus på lyd som kulturel udtryksform?
  • Hvordan sikres de 1-4-årige deltagelsesmuligheder i aktiviteter omhandlende lyd og bevægelse i relation til de overordnede temaer i
    institutionen? (Fx dyr, farver, årstider, mig og min familie osv.)
  • Hvordan fremmes de 1-4-årige kreative og innovative kompetencer, herunder fantasi og forestillingsevne set ud fra et børneperspektiv?
  • Hvordan understøttes en succesfuld og tryghedsskabende brobygning fra vuggestue/dagpleje til børnehave, hvor kulturens rum fungerer som overgangsmarkør?
  • Hvordan tilrettelægges aktiviteter for de 1-4-årige med udgangspunkt i leg, lyd og fortælling ud fra en helhedstænkning af de seks lærerplanstemaer?

Lydkasse med hjem
Kurset tager udgangspunkt i en lydkasse med forskellige lydgivende ”instrumenter” i. Alle deltagere får en lydkasse (værdi 1000 kr.) med hjem, så arbejdet med leg, lyd og fortælling let kan omsættes til praksis.

Efterfølgende sparring
I perioden efter kursus A bliver alle deltagere kontaktet telefonisk af underviser Lonnie Kristiansen. Der er lagt op til en kort samtale på ca. 15 minutter, hvor der er
mulighed for at stille spørgsmål, dele praksiserfaringer og modtage feedback fra Lonnie.

I uge 13 vil kursisterne fra kurserne d. 21/1 og 28/1 blive ringet op.
I uge 14 vil kursisterne fra kurserne d. 31/1 og 25/2 blive ringet op.
I uge 15 vil kursisterne fra kurserne d. 4/3 og 11/3 blive ringet op.

Andre tilbud

Næssi-ugen: Næssi-koncerter

Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Susåskolen afd. Glumsø og Fladsåskolen afd. Korskilde
Dato: 13., 14., og 15. september 2022