Kursus C:
Børns musikalske legekultur

12. september, 19. september, 26. september

Kursus C, Børns musikalske legekultur, udbydes kun til personale, der allerede har deltaget i kursus B, Musik, leg og bevægelse, i 2020.

Det er målet, at de kursister, der i 2020 deltog i kursus B, gennemfører både kursus A og kursus C i løbet af 2022.


Det anbefales fortsat at tilmelde to medarbejdere fra vuggestuen og to deltagere fra børnehaven.


Der vil i 2023 blive åbnet op for nye hold til den samlede kursusrække i projekt Små Fødder – Kursus A, B og C.


Om kursus C: Børns musikalske legekultur
Kurset giver deltagerne en større teoretisk viden om de 1-4-åriges musikalske legekultur herunder både analoge og digitale udtryksmuligheder.

Deltagerne får desuden konkrete redskaber til at udbygge de metoder, der blev undervist i på kursus A og kursus B.

Deltagerne får mulighed for videndeling og netværksdannelse på tværs af personalegrupper.

Alle deltagere modtager afslutningsvis et diplom for deres deltagelse i projekt Små Fødder – kursus A, B og C.

Kurset giver bl.a. svar på:

 • Hvordan kan digitale udtryksmuligheder give ny inspiration til arbejdet med at implementere aktiviteter omhandlende musik, leg, lyd, fortælling og
  bevægelse i hverdagspædagogikken?
 • Hvordan kan der blive bundet sløjfe på metoderne fra kursus A og kursus B og skabt helhed?
 • Hvordan understøttes en succesfuld og tryghedsskabende brobygning fra vuggestue/dagpleje til børnehave, hvor kulturens rum fungerer som
  overgangsmarkør?
 • Hvordan tilrettelægges aktiviteter for de 1-4-årige om musik, leg, lyd, fortælling og bevægelse ud fra en helhedstænkning af den styrkede
  pædagogiske lærerplan?

  I modsætning til kursus A og B tilbydes der ikke sparring med underviseren efter kursus C.

Andre tilbud

Næssi-ugen: Næssi-koncerter

Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Susåskolen afd. Glumsø og Fladsåskolen afd. Korskilde
Dato: 13., 14., og 15. september 2022