Moms with children at the music lesson in the kindergarten. Preschoolers are studying musical instruments

Kursus: Musik, leg og bevægelse

Kurset ”Musik, leg og bevægelse” har været længe undervejs – men nu er det her! Kurset er en del af en større indsats fra Børnekulturhusets side, som har til formål at sætte det musiske, det legende og det sanselige på dagsordenen, når det gælder kulturformidling til de mindste. Projektet bærer titlen ”Små Fødder” hvoraf dette kursus er første led i en række aktiviteter, der sigter mod at få de mindste børn i Næstved Kommune til at møde mere sang og musik i deres hverdag.

Indholdet af kurset er desuden designet til at styrke brobygningen fra dagpleje/vuggestue til børnehave. Derfor anbefales det, at man fra de integrerede institutioner tilmelder to fra vuggestuen og to fra børnehaven – gerne fordelt på 2 kursusdage. Men det er også muligt at tilmelde en enkelt medarbejder fra vuggestuen og en enkelt medarbejder fra børnehaven.

Efter kurset tilrettelægges et besøg hos alle tilmeldte institutioner og dagplejere i PLUS – tilbud, hvor underviser Lonnie Kristiansen fra Næstved Musikskole kommer på besøg og deltager i en musiksamling, en sangleg eller lignende sammen med det personale, der har været på kursus. Som afslutning på besøget giver Lonnie personalet feedback og indgår i en dialog om det fremtidige arbejde med musik, leg og bevægelse i institutionen. En plan for disse besøg udarbejdes efter endt tilmelding, men det er hensigten at Lonnie kommer på besøg hos det tilmeldte personale én gang i perioden fra november til januar.

Formålet med kurset ”Musik, leg og bevægelse” er at

 • give det pædagogiske personale konkrete redskaber til, hvordan de kan skabe tilbagevendende aktiviteter med sang og musik, herunder forslag til hvordan aktiviteterne kan indtænkes i hverdagspædagogikken
 • eksemplificere hvordan aktiviteterne kan justeres op og ned i forhold til aldersgruppen, herunder hvordan aktiviteterne kan indtænkes i brobygningen mellem dagpleje/vuggestue og børnehave

Effekten af kurset ”Musik, leg og bevægelse” er at det pædagogiske personale vil

 • have et fælles afsæt for hvordan kulturelle aktiviteter kan være med til at skabe genkendelighed og understøtte brobygningen mellem vuggestue/dagpleje og børnehave
 • give det pædagogiske personale inspiration, ny viden og nye redskaber til at planlægge, vurdere og justere de æstetiske læreprocesser, de igangsætter i egen praksis
 • i højere grad end hidtil kunne præsentere de 1-4årige børn for et rigt og varieret læringsmiljø, hvor musik, sang og lyd er en naturlig del af dagligdagen
 • i højere grad føle sig i stand til at sætte sig selv i spil ved at bruge sin fantasi, krop og stemme som pædagogisk redskab

Alle kursister får et inspirationsmateriale med hjem indeholdende:

 1. Inspiration til sange/remser der understøtter de daglige rutiner i institutionen
 2. Inspiration til musiksamlinger med de 1-2-årige og de 3-4 årige. I materialet er der forslag til hvordan der kan arbejdes med både tradition, variation og progression
 3. Idébank – 25 børnesange til de mindste

Tilmelding

Kursus: Musik, leg og bevægelse 10 – den 29. september kl. 9.00 – 15.00
Kursus: Musik, leg og bevægelse 11 – den 1. oktober kl. 9.00 – 15.00
Kursus: Musik, leg og bevægelse 12 – den 2. oktober kl. 9.00 – 15.00
Kursus: Musik, leg og bevægelse 8 – den 6. oktober kl. 9.00 – 15.00
Kursus: Musik, leg og bevægelse 9 – den 7. oktober kl. 9.00 – 15.00
Kursus: Musik, leg og bevægelse 1 – den 8. oktober kl. 9.00 – 15.00
Kursus: Musik, leg og bevægelse 2 – den 20. oktober kl. 9.00 – 15.00
Kursus: Musik, leg og bevægelse 3 – den 21. oktober kl. 9.00 – 15.00
Kursus: Musik, leg og bevægelse 4 – den 22. oktober kl. 9.00 – 15.00
Kursus: Musik, leg og bevægelse 5 – den 27. oktober kl. 9.00 – 15.00
Kursus: Musik, leg og bevægelse 6 – den 28. oktober kl. 9.00 – 15.00
Kursus: Musik, leg og bevægelse 7 – den 29. oktober kl. 9.00 – 15.00

Vedrørende CORONA-virus
Børnekulturkonsulenten forbeholder sig retten til at aflyse eller ændre arrangementet, hvis myndighedernes retningslinjer og lovgivning i forhold til CORONA-virus ikke kan efterleves på det tidspunkt, hvor arrangementet skal finde sted. Ved aflysning eller ændring af arrangementet får tilmeldte besked pr. mail.

Vedrørende tilmelding
Når I opretter en tilmelding, skal I starte med at angive antallet af børn, I ønsker at tilmelde.
Voksne tilmeldes ikke. Skulle I fortryde en tilmelding, kan I frem til tilmeldingsfristen annullere tilmeldingen ved at følge linket i den bekræftende mail. Herefter er tilmeldingen bindende. Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte børnekulturkonsulent Katrine Gjesing på tlf. 2021 1566 eller på kgjes@naestved.dk

 • Tidspunkt: Kl. kl. 9.00 - 15.00
 • Tilmeldingsstart: 17. februar, 2020
 • Tilmeldingsfrist: 5. juni, 2020
 • Dato: 29. september. - 29. oktober
 • Varighed: 6 timer
 • Pladser: 17
 • Målgruppe: Pædagogisk personale på 1-4 års området
 • Sted: Næstved Musikskole, Skellet 29, 4700 Næstved