Foto til Naessi

Musik, leg og bevægelse – genbesøg i egen institution

Kære deltagere på kurset ”Musik, leg og bevægelse”

Så er tilmeldingen til genbesøg i egen institution klar. Når Lonnie Kristiansen kommer på genbesøg hos jer, deltager hun i en musiksamling sammen med børnene, som I har planlagt. Kort derefter deltager Lonnie i en feedbacksamtale med de pædagoger, der netop har været på gulvet. Genbesøget varer 1½ time.

Når I opretter en tilmelding, skal I være opmærksomme på, at tilmeldingen gælder for to pædagoger. Er der mere end to pædagoger fra samme institution, der har været på kursus, skal der altså oprettes flere tilmeldinger til genbesøg.

Praktiske bemærkninger:

 1. Vær opmærksom på at de pædagoger, der tilmeldes, skal være mødt ind i det tidsrum, I vælger ved tilmeldingen.
 2. Skulle I fortryde en tilmelding, skal I selv gå ind og annullere tilmeldingen ved at følge linket i den bekræftende mail. 
 3. Aftal forud for genbesøget hvem fra personalegruppen, der dækker, når de deltagende pædagoger går fra til feedbacksamtale.
 4. Vær opmærksom på at feedbacksamtalen skal foregå i et ledigt lokale – altså uden børn og kollegaer. 

Sådan kan I forberede jer

 • Brug inspirationsmaterialet fra kurset én eller flere gange om ugen
 • Øv jer på at lave musiksamlinger sammen med børnene og i at bruge sangene til hverdagens små mellemrum
 • Planlæg den/de musiksamlinger som I vil lave, når Lonnie kommer på genbesøg og udfyld de to øverste punkter på s. 66 i inspirationsmaterialet
 • Brug evt. lidt af tiden på et personalemøde/stuemøde til at planlægge genbesøget

Det sker der ved genbesøget

 • I har ca. 40 minutter til rådighed til at vise én eller flere musiksamlinger
 • Lav en eller flere musiksamlinger med 8-12 børn alt efter alder
 • Lonnie sidder med under musiksamlingen, men det er ikke Lonnie, der står for musiksamlingen
 • Efter musiksamlingen går de deltagende pædagoger fra til feedbacksamtaler med Lonnie
 • Feedbacksamtalen tager udgangspunkt i den/de samlinger som Lonnie netop har deltaget i samt i s. 66 i inspirationsmaterialet

Eksempel på et genbesøg

 • 8.30: Musiksamling med børnegruppe nr. 1 med pædagog A (og pædagog B hvis muligt)
 • 8.50: Musiksamling med børnegruppe nr. 2 med pædagog B (og pædagog A hvis muligt)

(Alternativt laves en lang musiksamling for de samme børn hvor begge pædagoger deltager)

 • 9.10: Feedbacksamtale mellem Lonnie og pædagog A – de sidste to punkter på s. 66 udfyldes
 • 9.30: Feedbacksamtale mellem Lonnie og pædagog B – de sidste to punkter på s. 66 udfyldes

(Alternativt kan feedbacksamtalen foregår mellem Lonnie og både pædagog A og B fra kl. 9.10-9.50)

 • 9.50: Afrunding
 • 10.00: Lonnie siger tak for i dag og kører videre til næste institution

Arbejd videre med institutionens musikalske profil

Husk at I kan bruge spørgeguiden i inspirationsmaterialet på s. 67 – ”Hvor er vi? Hvor vil vi hen?” – til at beskrive udviklingen af den musikalske profil i lige præcis jeres institution.

Vedrørende CORONA-virus
Børnekulturkonsulenten forbeholder sig retten til at aflyse eller ændre arrangementet, hvis myndighedernes retningslinjer og lovgivning i forhold til CORONA-virus ikke kan efterleves på det tidspunkt, hvor arrangementet skal finde sted. Ved aflysning eller ændring af arrangementet får tilmeldte besked pr. mail.

Vedrørende tilmelding
Når I opretter en tilmelding, skal I starte med at angive antallet af børn, I ønsker at tilmelde.
Voksne tilmeldes ikke. Skulle I fortryde en tilmelding, kan I frem til tilmeldingsfristen annullere tilmeldingen ved at følge linket i den bekræftende mail. Herefter er tilmeldingen bindende. Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte børnekulturkonsulent Katrine Gjesing på tlf. 2021 1566 eller på kgjes@naestved.dk