Åbningsfesten

D. 16. maj kl. 10.00 til 11.00

Næstved Børnekulturfestival fejrer i år 20-års jubilæum, og der er derfor lagt op til en Åbningsfest af de helt store. Næstved Avantgarden åbner ballet efterfulgt af taler og konfetti fra scenen.

Åbningsfesten afrundes af koncert med Næssi og Ulla Abdullas Cocobongoband, hvor alle bl.a. kan danse med til Børnekulturfestivalens kendingsmelodi “Festival i Næstved”.

De Skøre Strømere fra Næstveds Egnsteater, Dansk Rakkerpak, sørger for ro, orden og smil på læberne ved Åbningsfesten, som efter to års Coronapuse atter er tilbage.

Praktiske oplysninger
Husk at deltagelse i Åbningsfesten kræver tilmelding.

  1. Festival i Næstved 2:03

Papkassekunst

D. 16., 17., 18., 19., & 20. maj kl. 8.30 til 11.30

I denne workshop skal eleverne bygge arkitektoniske konstruktioner ud af papkasser. Med udgangspunkt i kunstnergruppen BankMalbækRaus værk ”Mirakler II” og den japanske kunstner Kusamas værk ”The return to Eternity” bygger vi med hvide flyttekasser.

Eleverne skal opfinde og konstruere farverige figurer, former og mønstre. De skal i små grupper eksperimentere med en masse materialer, hvor de i fællesskab skaber små spændende tableauer og gør dem dramatiske med halvgennemsigtige materialer, huller og lyssætninger. Til sidst sættes det hele sammen til et flot fælles kunstværk.

Vi opfordrer til, at I udstiller elevernes færdige konstruktionen efterfølgende – f.eks. på skolebiblioteket.

Om underviserne
I får besøg af enten Line Langfeldt eller Christel Witthøft, som begge er undervisere i Billedskolen NU (Næstved Kommunes Billedskole).

Praktiske oplysninger
Workshoppen kan godt foregå i jeres klasselokalet, men det vil være mest optimalt, hvis I kan stille et større lokale til rådighed – f.eks. et billedkunstlokale eller lignende. Workshoppens start og sluttidspunkt kan tilpasses skolens ringetider.

Lille og Lykkekatten

D. 17. maj kl. 10.30 til 11.10 & 12.00 til 12.40

Lille og Lykkekatten er en klassisk fortællekoncert og består af tre elementer: Musik, oplæsning og billeder.

Sammen med Ensemble Storstrøm bliver eleverne ført gennem en fortryllet skov. På vejen følges de med møllerdatteren, Lille, der er gået hjemmefra med sin kat. Det bliver en eventyrlig rejse til Kina, hvor Lille bl.a. møder et stort, fælt søuhyre og en kinesiske kejserinde, som græder diamanter i stedet for tårer.

Efter koncerten får eleverne en lille bog med historien om Lille og Lykkekatten med hjem.

Bemærk: Eleverne får mest udbytte af forløbet, hvis der afsættes et par lektioner inden koncerten til at lytte til musikken og læse eventyret op for eleverne. Materiale hertil fremsendes pr. mail til de deltagende lærere i god tid før koncerten.

Se denne trailer før koncerten med eleverne 

Om underviserne
Ensemble Storstrøm består af otte professionelle musikere.

Gavlmalerier i børnehøjde

D. 17., 18., 19., & 20. maj kl. 9.00 til 10.00 & 11.00 til 12.00

Kom med på en guidet tur til Næstved Kunstbys mange flotte gavlmalerier. Turen starter foran ”Børnenes Gavlmaleri” på hjørnet af Grønnegade og Kvægtorvet og slutter ved Næstved station. Eleverne bliver aktivt involvereret undervejs og alle får en lille opgavebog fra Næstved Kunstby med hjem.

Om underviseren
Charlotte Popp fra Næstved Ungdomsskole og Næstved Kunstby er jeres guide.

Stjernekoncerten

D. 20. maj kl. 11.00 til 11.40

Kom og mærk stjernedrys og guldstøv i håret når 5. årgang fra Holmegaardskolen, afd. Fensmark indtager scenen i Ny Ridehus sammen med Næstved Musikskoles kor og band.

Der er garanti for en koncert I sent vil glemme, når over 100 af Næstveds børn giver den gas på scenen. Måske de bliver morgendagens stjerner! Glæd jer til en musikalsk fest, hvor I skal høre både gamle og nye hits.

Dirigent og instruktør
Helle Møller og Ulla Britt Simonsen fra Næstved Musikskole.

Med kroppen på opdagelse

D. 16., 17., 18., 19., & 20. maj kl. 10.00 til 13.45

Glæd jer til at få besøg af danseforestillingen “Med kroppen på opdagelse.” Her inviteres I med på en rejse, hvor I sammen med tre professionelle dansere undersøger verden gennem bevægelse, ord, krop og musik.

Sammen med danserne udforskes, hvordan man kan blive klogere med kroppen i en kreativ proces. Danserne er i spil på gulvet, mens eleverne bliver involveret via forskellige valg, som de skal træffe.

På den måde er eleverne med til at skabe koreografien og være aktive i dansen. 
Og de opdager, at ikke to oplevelser er ens – at deres valg har indflydelse på deres egen og kammeraternes oplevelse.

Se en videohilsen fra dansekompagniet Running Scupltures her

Om underviserne
I får besøg af tre professionelle dansere fra dansekompagniet “Running Sculptures.” Kompagniet kommer fra Dansehallerne, som er et nationalt center for dans og koreografi.

Praktiske oplysninger
Skolen skal kunne stille en sal på ca. 13×10 meter med “blødt” gulv (ikke beton) til rådighed. Salen må ikke være et gennemgangsrum. Salen skal være opvarmet til 20 grader og gulvet rent og plant.

Danseforestillingen afvikles hos jer to gange samme dag. Første gang kl. 10.00-11.30 og anden gang kl. 12.15-13.45. Tiderne kan tilpasses skolens ringetider. Der kan deltage op til fire klasser pr. dag – 50 elever pr. forestilling.

OBS: Der skal deltage mindst to voksne sammen med eleverne. De samme voksne under hele besøget. Børn og voksne skal have løstsiddende tøj på, de kan bevæge sig i, og bare fødder.

 

Grafisk trykkekunst

D. 16., 17., 18., 19., 20., 23., 24., & 25. maj kl. 8.30 til 13.00

Besøget på Grafisk Værksted starter med en rundvisning, hvor eleverne oplever stemningen i værkstedet, duften af trykfarve og de store trykpresser. Derefter introduceres til to trykketeknikker: Monotypi og koldnålsradering. Herefter arbejder eleverne i værkstedet med hver deres plade og redskaber.

Motivet tegnes op og pladen bearbejdes under professionel vejledning af en såkaldt animateur. Sideløbende kan eleverne give sig i kast med ekstra aktiviteter som f.eks. detektivopgaver, puslespil og en grafikfilm.

Eleverne får hver et tryk af deres arbejde, hvorefter der trykkes ét stort tryk, som repræsenter alle elevers samlede arbejde.

Om underviserne
Eleverne undervises af Jan Kiowsky og Sarah Bodil Tierney fra Grafisk Værksted.

Heraldik

D. 16., 17., 18., 19., & 20. maj kl. 9.00 til 10.15, 10.30 til 11.45 & 12.00 til 13.15

Kom på besøg i kulturhuset Boderne og bliv klogere på heraldik. Hør om våbenskjolde og deres ejere: Ridderne. I kommer til at høre lidt om ridderudstyrets funktioner og får mulighed for at prøve hjelm og ringbrynje.

Eleverne hører også om vor tids våbenskjolde, som stadig findes på f.eks. mønter, byvåben og i historierne om Harry Potter. Til sidst i workshoppen laver eleverne deres eget våbenskjold i karton.

Efter workshoppen sendes klassen på tur i Næstved bymidte på egen hånd. Her skal eleverne gå på jagt efter våbenskjolde på gader, stræder og bygninger i Næstved centrum.

Om underviseren
Underviserne, Erik og Dorothy, kommer fra Historia Dania, som er en forening, der arbejder med formidling og levendegørelse af Næstveds historie.

Praktiske oplysninger
I skal selv medbringe et klassesæt af blyanter og sakse

Ballet og balance

D. 16., 17., & 18., maj kl. 8.00 til 11.30

I denne danseworkshop får eleverne mulighed for at lære ballettens grundprincipper at kende. Der er fokus på teknik og struktur. Eleverne vil undervejs arbejde med plié, positioner, balance, drejninger og hop til stemningsskabende musik.

Der gennemføres fire workshops på samme skole pr. dag med max. to klasser pr. workshop.

Om underviseren
I får besøg af Neel Klinge fra Næstved Ungdomsskole. Neel har de seneste 2 år arbejdet som danser i både musikvideoer og som underviser. Hun har grundtræning i både ballet, jazz og moderne dans.

Praktiske oplysninger
Når I opretter en booking, skal der kunne deltage mindst én og max. to klasser pr. workshop:
Nr. 1 kl. 8.00-8.45.
Nr. 2 kl. 8.45-9.30.
Nr. 3 kl. 10.00-10.45.
Nr. 4 kl. 10.45-11.30.
Tiderne kan tilpasses skolens ringetider.