Projekt Små Fødder

Projektbeskrivelse

Projekt Små Fødder er en børnekulturel indsats for de 1-4-årige i Næstved kommune med fokus på tidlig kulturstart.

Det er projektets formål i højere grad at sætte det musiske, det legende og det sansende på dagsordenen.

Udover at styrke børns møde med kunst og kultur, er projektet også et brobygningsprojekt, som skal være med til at skabe genkendelighed og tryghed i overgangen mellem vuggestue/dagpleje og børnehave.

Projekt Små Fødder er etableret under Børnekulturhus Næstved i 2019 og falder i fire underprojekter:

  1. Etablering af et kreativt sanserum i forbindelse med det eksisterende børnekulturhus på Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstved

  2. Udvikling og gennemførelse af tre kompetencegivende kurser om fortælling, musik, sang og lyd for dagplejere og pædagoger i Næstved Kommune

  3. Udbredelse af sangdagene Små Synger Sammen i samarbejde med Næstved Musikskole

  4. Dataindsamling og formidling
 
 

Tre kompetencegivende kurser

I et samarbejde mellem Næstved Musikskole og Børnekulturhus Næstved er følgende kompetencegivende kurser blevet udviklet og gennemført i perioden 2020-2022:

Kursus A: Leg, lyd og fortælling
Øget viden om de 1-4-åriges kognitive og sansemotoriske udvikling samt konkrete værktøjer til at skabe legende og sanselige lydfortællinger og lydsamlinger sammen med de 1-4-årige.

Kursus B: Musik, leg og bevægelse
Øget viden om børns musikalske udvikling samt konkrete værktøjer til at skabe legende og sanselige musiksamlinger med fokus på rammesange sammen med de 1-4-årige.

Kursus C: Børns musikalske legekultur
Øget viden om digitale udtryksmuligheder indenfor det musiske fagområde samt konkrete værktøjer til at variere, udbygge og samtænke lydsamlinger og musiksamlinger med de 1-4-årige.

Hvert kursus varer 6 timer. Efter kursus A gennemføres en telefonisk sparringssamtale mellem underviseren fra kurset og de deltagende personaler.

Efter kursus B besøger underviseren fra kurset deltagerne i deres egen praksis med henblik på yderligere vejledning og udvikling.

Alle kursusdeltagere får undervejs udleveret håndtromme og lydkuffert samt skriftligt inspirationsmateriale.

Deltagere
I efteråret 2022 afslutter ca. 70 dagplejere og pædagoger den samlede kursuspakke, A, B og C. Fra 2023 og frem er det hensigten, at der årligt skal deltage mindst 24 pædagoger og dagplejere i den samlede kursuspakke. Se en samlet deltageroversigt her.

Kompetenceudviklingen fortsætter på DreamBroker
DreamBroker er Næstved Kommunes platform for videoer og andet digitalt materiale. Personale og forældre på dagtilbudsområdet i Næstved Kommune kan på DreamBroker gøre brug af det digitale materiale, der er blevet udviklet i forbindelse med kompetenceudviklingen under Projekt Små Fødder.

Dreambroker – kursus A
På kursus A, Leg, lyd og fortælling, vises tre ekspertinterviews med henholdsvis musiker og hjerneforsker Peter Vuust, lydkonsulent og lydforsker Ingeborg Okkels og lektor og ergoterapeut Lise Sønnichsen. De tre videoer varer ca. 15 min. hver og kan opleves her.

Dreambroker – kursus B
På kursus B undervises i rammesange og øvrige børnesange, som udleveres i et trykt inspirationsmateriale. Alle sangene er indsunget af underviseren fra kurset, Lonnie Kristiansen, og kan opleves her. 

Planlæg et musisk brobygningsforløb
Projekt Små Fødder er et brobygningsforløb skræddersyet til at understøtte brobygningen fra vuggestue/dagpleje til børnehave. Idéen er, at musik- og lydsamlingerne fra kursus A, B og C skal indgå i den konkrete brobygning før og efter børnene krydser broen. Aktiviteter med sang, musik, leg, fortælling, lyd og bevægelse skal være elementer i en demokratisk legekultur, som er med til at skabe glæde, læring, fællesskab og tryghed. Den grønne lydkuffert fra kursus A og rammesangene fra kursus B er oplagte overgangsmarkører, som pædagoger og dagplejere kan synliggøre og italesætte i brobygningen.  

Planlæg derfor gerne et musisk brobygningsforløb, som indgår i den konkrete brobygning. Tag udgangspunkt i et tema, en eller flere sange eller en fortælling.

I finder dokumentet ”Planlæg et musisk brobygningsforløb” her.

Presse
Projekt Små Fødder har været i både trykte medier samt radio og TV. I et indslag på TV Øst fortæller pædagog Ninna Olsen fra daginstitutionen Grønnebakken her om sine erfaringer med kursus B, Musik, leg og bevægelse.

Dataindsamling
Der gennemføres i oktober 2022 et fokusgruppeinterview med udvalgte deltagere fra kursusforløbet i 2020-22 med henblik på kvalitetssikring af kursusrækken. Fra 2023 og frem vil kursisterne modtage en kortfattet survey både før og efter deres kursusforløb. Resultaterne heraf gives videre til politikere i Næstved byråd samt ledelsen i Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur og Borgerservice.

Kontakt
Vil du vide mere om Projekt Små Fødder? Så kontakt børnekulturkonsulent Katrine Gjesing, Center for Kultur og Borgerservice, Næstved Kommune, på tlf. 2021 1566 eller pr. mail på kgjes@naestved.dk