Kursus C:
Børns musikalske legekultur

Kursus C, Børns musikalske legekultur, udbydes kun til personale, der allerede har deltaget i kursus B, Musik, leg og bevægelse, i 2020.

Det er målet, at de kursister, der i 2020 deltog i kursus B, gennemfører både kursus A og kursus C i løbet af 2022.


Det anbefales fortsat at tilmelde to medarbejdere fra vuggestuen og to deltagere fra børnehaven.


Der vil i 2023 blive åbnet op for nye hold til den samlede kursusrække i projekt Små Fødder – Kursus A, B og C.


Om kursus C: Børns musikalske legekultur
Kurset giver deltagerne en større teoretisk viden om de 1-4-åriges musikalske legekultur herunder både analoge og digitale udtryksmuligheder.

Deltagerne får desuden konkrete redskaber til at udbygge de metoder, der blev undervist i på kursus A og kursus B.

Deltagerne får mulighed for videndeling og netværksdannelse på tværs af personalegrupper.

Alle deltagere modtager afslutningsvis et diplom for deres deltagelse i projekt Små Fødder – kursus A, B og C.

Kurset giver bl.a. svar på:

 • Hvordan kan digitale udtryksmuligheder give ny inspiration til arbejdet med at implementere aktiviteter omhandlende musik, leg, lyd, fortælling og
  bevægelse i hverdagspædagogikken?
 • Hvordan kan der blive bundet sløjfe på metoderne fra kursus A og kursus B og skabt helhed?
 • Hvordan understøttes en succesfuld og tryghedsskabende brobygning fra vuggestue/dagpleje til børnehave, hvor kulturens rum fungerer som
  overgangsmarkør?
 • Hvordan tilrettelægges aktiviteter for de 1-4-årige om musik, leg, lyd, fortælling og bevægelse ud fra en helhedstænkning af den styrkede
  pædagogiske lærerplan?

  I modsætning til kursus A og B tilbydes der ikke sparring med underviseren efter kursus C.

Kursus A:
Leg, lyd og fortælling

Kursus A, Leg, lyd og fortælling, udbydes kun til personale, der allerede har deltaget i kursus B, Musik, leg og bevægelse, i 2020.

Det er målet, at de kursister, der i 2020 deltog i kursus B, gennemfører både kursus A og kursus C i løbet af 2022.

Det anbefales fortsat at tilmelde to medarbejdere fra vuggestuen og to deltagere fra børnehaven.

Der vil i 2023 blive åbnet op for nye hold til den samlede kursusrække i projekt Små Fødder – Kursus A, B og C.


Om kursus A: Leg, lyd og fortælling
Kurset giver deltagerne en større teoretisk viden om de 1-4-åriges kognitive og sansemotoriske udvikling. Deltagerne får desuden konkrete redskaber til at skabe legende og sanselige lydfortællinger sammen med børn.

Kurset giver bl.a. svar på:

 • Hvordan skabes sanselige, magiske og legende fortællinger med særlig fokus på lyd som kulturel udtryksform?
 • Hvordan sikres de 1-4-årige deltagelsesmuligheder i aktiviteter omhandlende lyd og bevægelse i relation til de overordnede temaer i
  institutionen? (Fx dyr, farver, årstider, mig og min familie osv.)
 • Hvordan fremmes de 1-4-årige kreative og innovative kompetencer, herunder fantasi og forestillingsevne set ud fra et børneperspektiv?
 • Hvordan understøttes en succesfuld og tryghedsskabende brobygning fra vuggestue/dagpleje til børnehave, hvor kulturens rum fungerer som overgangsmarkør?
 • Hvordan tilrettelægges aktiviteter for de 1-4-årige med udgangspunkt i leg, lyd og fortælling ud fra en helhedstænkning af de seks lærerplanstemaer?

Lydkasse med hjem
Kurset tager udgangspunkt i en lydkasse med forskellige lydgivende ”instrumenter” i. Alle deltagere får en lydkasse (værdi 1000 kr.) med hjem, så arbejdet med leg, lyd og fortælling let kan omsættes til praksis.

Efterfølgende sparring
I perioden efter kursus A bliver alle deltagere kontaktet telefonisk af underviser Lonnie Kristiansen. Der er lagt op til en kort samtale på ca. 15 minutter, hvor der er
mulighed for at stille spørgsmål, dele praksiserfaringer og modtage feedback fra Lonnie.

I uge 13 vil kursisterne fra kurserne d. 21/1 og 28/1 blive ringet op.
I uge 14 vil kursisterne fra kurserne d. 31/1 og 25/2 blive ringet op.
I uge 15 vil kursisterne fra kurserne d. 4/3 og 11/3 blive ringet op.