Næssi-ugen: Næssi finder hjem

I uge 37 afholdes for første gang Næssi-uge. Som en del af denne nye tradtion inviterer Børnekulturhuset de 2-4-årige i vuggestue, dagpleje og børnehave til teaterforestillingen “Næssi finder hjem.” Det er gratis at deltage.

Forestillingens handling
Næssi er vagtdrage hos en sur konge i landet Eventyrien, men Næssi dur ikke til jobbet. Den grønne drage flyver væk i håbet om at finde et sted, hvor han kan slå sig ned og føle sig hjemme. Da Næssi under sin flyvetur får øje på omridset af Næstved by, kan han genkende sig selv og får lyst til at lande. Mon Næssi finder hjem?
En forestilling om at være modig, høre hjemme og værdien af gode venskaber.

Praktiske oplysninger
Mandag d. 12. september spiller forestillingen kl. 10.00 i Gl. Ridehus på Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Fredag d. 16. september spiller forestillingen kl. 9.00 og igen kl. 10.15 på Kobberbakkeskolen afd. Sydby, gymnastiksalen bag hallen.

Bemærk at “Næssi finder hjem” også spiller for de 2-3-årige i WAUW-ordningen i februar/april 2023. Læs mere under www.naessi.dk/wauw

Print din egen Næssi maske

Naessi maske

Næssi-ugen: Næssi-koncerter

Næssi-ugen: Næssi-koncerter

I uge 37 afholdes for første gang Næssi-uge. Som en del af denne nye tradtion inviterer Børnekulturhuset til koncert med Næssi og Ulla Abdullas Cocobongoband tre forskellige steder i Næstved Kommune. Det er gratis at deltage.

Indendørs på Grønnegade for de 3-6-årige + 0. kl.
Tirsdag d. 13. september kl. 10.00 og kl. 11.30 afholdes indendørs Næssi-koncerter i Ny Ridehus på Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Disse koncerter er for børnehavebørn i alderen 3-6 år samt elever i 0. klasser.

Indendørs i Glumsø for de 1-6-årige + 0.kl.
Onsdag d. 14. september kl. 10.00 afholdes indendørs Næssi-koncert i hallen ved Susåskolen afd. Glumsø for børn i vuggestue, dagpleje, børnehave og 0. klasse.

Udendørs i Korskilde for de 1-6-årige + 0.kl.
Torsdag d. 15. september kl. 10.00 afholdes udendørs Næssi-koncert på fodboldbanen bag Korskildehallen ved Fladsåskolen afd. Korskilde for børn i vuggestue, dagpleje, børnehave og 0. klasse.

Praktiske oplysninger
Til udendørskoncerten i Korskilde skal I huske tæpper som børnene kan sidde på, hvis græsset er vådt.

Print din egen Næssi maske

Naessi maske

MÅNEN og RUMREJSEN: Interaktive danseforestillinger i egen institution

Få besøg i jeres egen institution af to ordløse danseforestillinger, der involverer børn og voksne undervejs.

MÅNEN er henvendt til de mindste mellem 0-24 måneder. RUMREJSEN er for de større børn mellem 2-4 år.

I bliver kontatket af danserne forud for besøget, hvor I aftaler dagens program. I løbet af dagen afvikles tre danseforestillinger for 15 børn pr. gang.

I skal regne med at dagens program varer fra kl. 8.45 til ca. kl. 12.00.

Praktiske oplysninger
Danseforestillingerne afvikles i et ryddet og rent rum på minimum 4 x 4 meter, som kan rumme de deltagende børn og voksne i bevægelse, og som ikke er et gennemgangsrum.


Se en videohilsen fra MÅNEN her:

Maanen video

Se en vidohilsen fra RUMREJSEN her:

Rumrejsen video

RUMREJSEN: Interaktiv danseforestilling

Rumraketter, stjernestøv, glimmer og månemagi.

To dansende rumvæsner tager jer med på en sanselig, fysisk og fantasifuld rejse hvor I skal ud i rummet og tilbage igen.

RUMREJSEN er et interaktivt, ordløst scenekunstværk på børnenes præmisser. Børn og voksne er velkomne til at bevæge sig frit og udforske rummet, guidet af de to dansere.

RUMREJSEN er ikke en teaterforestilling.

MÅNEN: Interaktiv danseforestilling

I selskab med to dansere går I sammen på opdagelse i et trygt, sanseligt og poetisk rum, hvor vi undersøger månens magiske univers og stemninger.

MÅNEN er et interaktivt, ordløst scenekunstværk på børnenes præmisser, og det vækker alle sanser med dans, rekvisitter, lys og musik.

Børn og voksne er velkomne til at bevæge sig frit og udforske rummet, guidet af de to dansere. MÅNEN er ikke en teaterforestilling.

Foto: Søren Kristoffer Kløft

Maanen video

Kursus for pædagogisk personale: Dans med de 0-4-årige

Vil du være bedre til at formidle glæden ved at danse? Savner du konkrete redskaber til arbejdet med dans som udtryksform?
Så har du chancen nu, hvor Børnekulturhuset i samarbejde med Dansehallerne tilbyder dette gratis kursus.

På kurset bliver du præsenteret for dans som æstetisk udtryksform på en let tilgængelig måde, hvor sanselighed, fantasi og medskaben er kodeord. Du får konkret inspiration til aktiviteter, du kan tage videre i hverdagen i dit arbejde med de 0-4-årige.

Kurset fungerer som optakt til danseforestillingerne MÅNEN og RUMREJSEN for de 0-4-årige, som afholdes i oktober. Kurset er uden børn.

Praktiske oplsyninger
Det kræver ingen forhåndskendskab til dans for at deltage. Alle kan være med.
Du kommer til at være fysisk aktiv så husk tøj, du kan bevæge dig i.

Foto: Søren Kristoffer Kløft

Små Synger Sammen 3-6 år

Kom og vær med til at fejre den nationale sangdag “Små Synger Sammen” organiseret af Sangens Hus.

Sammen med Maria, Frida og Lonnie fra Næstved Musikskole, skal I synge og bevæge jer til sange om kroppen, som er årets tema.

I Næstved Kommune tilbydes hele tre sangdage i samarbejde mellem Børnekulturhuset og Næstved Musikskole.

Læs mere om Små Synger Sammen her.

Praktiske oplysninger
I må gerne medbringe et rasleæg pr. barn, hvis det er muligt.

Små Synger Sammen 0-3 år

Kom og vær med til at fejre den nationale sangdag “Små Synger Sammen” organiseret af Sangens Hus.

Sammen med Maria, Frida og Lonnie fra Næstved Musikskole, skal I synge og bevæge jer til sange om kroppen, som er årets tema.

I Næstved Kommune tilbydes hele tre sangdage i samarbejde mellem Børnekulturhuset og Næstved Musikskole.

Læs mere om Små Synger Sammen her.

Praktiske oplysninger
I må gerne medbringe et rasleæg pr. barn, hvis det er muligt.

Kursus C:
Børns musikalske legekultur

Kursus C, Børns musikalske legekultur, udbydes kun til personale, der allerede har deltaget i kursus B, Musik, leg og bevægelse, i 2020.

Det er målet, at de kursister, der i 2020 deltog i kursus B, gennemfører både kursus A og kursus C i løbet af 2022.


Det anbefales fortsat at tilmelde to medarbejdere fra vuggestuen og to deltagere fra børnehaven.


Der vil i 2023 blive åbnet op for nye hold til den samlede kursusrække i projekt Små Fødder – Kursus A, B og C.


Om kursus C: Børns musikalske legekultur
Kurset giver deltagerne en større teoretisk viden om de 1-4-åriges musikalske legekultur herunder både analoge og digitale udtryksmuligheder.

Deltagerne får desuden konkrete redskaber til at udbygge de metoder, der blev undervist i på kursus A og kursus B.

Deltagerne får mulighed for videndeling og netværksdannelse på tværs af personalegrupper.

Alle deltagere modtager afslutningsvis et diplom for deres deltagelse i projekt Små Fødder – kursus A, B og C.

Kurset giver bl.a. svar på:

 • Hvordan kan digitale udtryksmuligheder give ny inspiration til arbejdet med at implementere aktiviteter omhandlende musik, leg, lyd, fortælling og
  bevægelse i hverdagspædagogikken?
 • Hvordan kan der blive bundet sløjfe på metoderne fra kursus A og kursus B og skabt helhed?
 • Hvordan understøttes en succesfuld og tryghedsskabende brobygning fra vuggestue/dagpleje til børnehave, hvor kulturens rum fungerer som
  overgangsmarkør?
 • Hvordan tilrettelægges aktiviteter for de 1-4-årige om musik, leg, lyd, fortælling og bevægelse ud fra en helhedstænkning af den styrkede
  pædagogiske lærerplan?

  I modsætning til kursus A og B tilbydes der ikke sparring med underviseren efter kursus C.

Kursus A:
Leg, lyd og fortælling

Kursus A, Leg, lyd og fortælling, udbydes kun til personale, der allerede har deltaget i kursus B, Musik, leg og bevægelse, i 2020.

Det er målet, at de kursister, der i 2020 deltog i kursus B, gennemfører både kursus A og kursus C i løbet af 2022.

Det anbefales fortsat at tilmelde to medarbejdere fra vuggestuen og to deltagere fra børnehaven.

Der vil i 2023 blive åbnet op for nye hold til den samlede kursusrække i projekt Små Fødder – Kursus A, B og C.


Om kursus A: Leg, lyd og fortælling
Kurset giver deltagerne en større teoretisk viden om de 1-4-åriges kognitive og sansemotoriske udvikling. Deltagerne får desuden konkrete redskaber til at skabe legende og sanselige lydfortællinger sammen med børn.

Kurset giver bl.a. svar på:

 • Hvordan skabes sanselige, magiske og legende fortællinger med særlig fokus på lyd som kulturel udtryksform?
 • Hvordan sikres de 1-4-årige deltagelsesmuligheder i aktiviteter omhandlende lyd og bevægelse i relation til de overordnede temaer i
  institutionen? (Fx dyr, farver, årstider, mig og min familie osv.)
 • Hvordan fremmes de 1-4-årige kreative og innovative kompetencer, herunder fantasi og forestillingsevne set ud fra et børneperspektiv?
 • Hvordan understøttes en succesfuld og tryghedsskabende brobygning fra vuggestue/dagpleje til børnehave, hvor kulturens rum fungerer som overgangsmarkør?
 • Hvordan tilrettelægges aktiviteter for de 1-4-årige med udgangspunkt i leg, lyd og fortælling ud fra en helhedstænkning af de seks lærerplanstemaer?

Lydkasse med hjem
Kurset tager udgangspunkt i en lydkasse med forskellige lydgivende ”instrumenter” i. Alle deltagere får en lydkasse (værdi 1000 kr.) med hjem, så arbejdet med leg, lyd og fortælling let kan omsættes til praksis.

Efterfølgende sparring
I perioden efter kursus A bliver alle deltagere kontaktet telefonisk af underviser Lonnie Kristiansen. Der er lagt op til en kort samtale på ca. 15 minutter, hvor der er
mulighed for at stille spørgsmål, dele praksiserfaringer og modtage feedback fra Lonnie.

I uge 13 vil kursisterne fra kurserne d. 21/1 og 28/1 blive ringet op.
I uge 14 vil kursisterne fra kurserne d. 31/1 og 25/2 blive ringet op.
I uge 15 vil kursisterne fra kurserne d. 4/3 og 11/3 blive ringet op.